Samarbetspartners

Sjöfartens dag på Gotland genomförs
i samarbete med Stiftelsen Skeppsredare Eric D. Nilssons Stipendiefond.

Övriga medverkande är: Destination Gotland, Gotlandsbolaget, Sjöfartshögskolan i Kalmar, Wisbygymnasiets Sjöfartsutbildning, Skärgårdsbolaget, Trafikverket Färjerederiet, Sjövärnskåren/Marinen, Sjöräddningen på Gotland, Kustbevakningen på Gotland, Satsa på sjöfart/Transportföretagen, Gotlands Stuveri, Region Gotlands Hamnavdelning och Sjöfartsverket.